Adwords scripts voor MCC accounts zijn live, maak een dashboard

Geplaatst door

We hebben al veel geschreven over Adwords Scripts en hebben ook al een paar scripts uitgelicht. Scripts waren tot vandaag alleen maar te gebruiken voor “losse” accounts. Vanaf nu kun je scripts ook gebruiken voor je MCC account. Als je inlogt in je MCC account zie je aan de linker kant “Scripts” staan.

mcc scripts - Adwords scripts voor MCC accounts zijn live, maak een dashboard

Optmyzer.com
heeft een eerste script gemaakt om een dashboard te maken van de prestaties van de accounts die onder jouw MCC account vallen.

Zorg er wel even voor dat je de een aantal velden aanpast. Als het goed is ziet de output van het script in een Google Spreadsheet er zo uit als hieronder.
optmyzer mcc dashboard - Adwords scripts voor MCC accounts zijn live, maak een dashboard

Kopieer onderstaande code in MCC scripts en pas een paar velden. Maak bijvoorbeeld eerst een Spreadsheet aan en kopieer de link (deel de spreadsheet, alleen mensen met de link mogen toegang krijgen).

function main() {
var newSpreadSheet = SpreadsheetApp.openByUrl("put a link to a Google Sheet
here - this is where the results will be placed");

var numOfSheets = newSpreadSheet.getSheets();
if(numOfSheets.length>0){
for(var i=1,len=numOfSheets.length;i0").forDateRange("YESTERDAY").get();
var current_mccaccount = AdWordsApp.currentAccount();
var all_accounts=[];
while(accounts_iterator.hasNext()){
all_accounts.push(accounts_iterator.next());
}

Logger.log("no of accounts"+all_accounts.length);
for(var i=0,len=all_accounts.length;i0){
sheetCurrent.getRange(lRow, index+3).setFontColor(positiveColor);
}
else{
sheetCurrent.getRange(lRow, index+3).setFontColor(negativeColor);
}
secondVal = sheetCurrent.getRange(lRow,index+4).getValue();
var diff = firstVal-secondVal;
sheetCurrent.getRange(lRow, index+5).setValue(diff);
var pcent = (diff/secondVal)*100;
if(diff==0)
pcent=0;
if(secondVal==0)
pcent=firstVal*100;
sheetCurrent.getRange(lRow, index+6).setValue(pcent+"%");
if(pcent>0){
sheetCurrent.getRange(lRow, index+6).setFontColor(positiveColor);
}
else{
sheetCurrent.getRange(lRow, index+6).setFontColor(negativeColor);
}
}
}
}

MailApp.sendEmail("myemail@example.com","Mcc accounts performance",
"Click this url -\n\n"+newSpreadSheet.getUrl());

function appendData(indexForSheet,dateArray,days){

currentSheet = allSheets[indexForSheet];
currentSheet.activate();
currentRow = currentSheet.getLastRow()+1;
var date_range = "";
var fieldGap = [0,1,4];
for(var i=0,len=dateArray.length;i
Veel success met het monitoren van je MCC account!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

I agree